09 jul, 2024
4 mins read

Hur kan innovation utveckla ert företag?

Inom affärsvärlden handlar innovation om den kontinuerliga processen att lösa problem samt utveckla och utvidga nya produkter, tjänster, system, metoder och affärsstrategier för att möta kundernas ständigt förändrade behov. Det handlar om att lansera nya och banbrytande lösningar för kända eller okända behov på marknaden. Kort sagt, innovation är en avgörande faktor för företag som […]

5 mins read

Vi behöver förstå och lösa grundproblemen

Det som tydligt framkommer, är att många av de insatser, engagemang och initiativ som vi ser och hör om att lösa problem och utveckla nya innovationer, inte utgått från de verkliga grundproblemen. Det enda som händer när man vill lösa problem utan att förstå grundproblemen, är att det är nedlagt engagemang, tid och pengar som […]

22 mins read

För fler innovationer snabbare med AI

Artificiell intelligens (AI) har blivit en viktig drivkraft för att utveckla innovation och har potential att revolutionera hur vi utvecklar nya produkter och tjänster. Genom att använda AI i olika steg i processen från att lösa problem till att få ut en färdig innovation på marknaden, kan kreativa människor och organisationer uppnå effektivare resultat och […]